xưởng cơ khi t&T thang cáp tủ điện tủ điện tủ điện điều khiển

Thang Cáp

THÔNG TIN THÊM VỀ SẢN PHẨM

 Dùng để chuyển hướng thang cáp vuông góc theo hướng xuống dưới

CÚT XuỐNG ( CO NGOÀI)

 

sản phẩm cùng loại

CÚT NGÃ TƯ ( CÚT X)

Mã sản phẩm : TC09

Xem chi tiết >>
NẮP CÚT XuỐNG ( NẮP CO NGOÀI)

Mã sản phẩm : TC08

Xem chi tiết >>
CÚT XuỐNG ( CO NGOÀI)

Mã sản phẩm : TC07

Xem chi tiết >>
CÚT LÊN ( CO TRONG)

Mã sản phẩm : TC06

Xem chi tiết >>
NẮP CÚT NGÃ BA ( NẮP CO TEE)

Mã sản phẩm : TC05

Xem chi tiết >>
CÚT NGÃ BA ( CO TEE)

Mã sản phẩm : TC04

Xem chi tiết >>