xưởng cơ khi t&T thang cáp tủ điện tủ điện tủ điện điều khiển

Máng Cáp

THÔNG TIN THÊM VỀ SẢN PHẨM

Dùng cho việc giảm chiều rông máng cáp hoặc vừa giảm chiều rông vừa giảm chiều cao máng cáp

 

sản phẩm cùng loại

CÚT GIẢM ( CO THU)

Mã sản phẩm : MC10

Xem chi tiết >>
CÚT LÊN ( CO TRONG)

Mã sản phẩm : MC09

Xem chi tiết >>
NẮP CÚT XuỐNG ( NẮP CO NGOÀI)

Mã sản phẩm : MC08

Xem chi tiết >>
CÚT XuỐNG ( CO NGOÀI)

Mã sản phẩm : MC07

Xem chi tiết >>
NẮP CÚT NGÃ BA ( NẮP CO TEE)

Mã sản phẩm : MC06

Xem chi tiết >>
CÚT NGÃ BA ( CO TEE)

Mã sản phẩm : MC05

Xem chi tiết >>